Languages and Cultures
Mga tanong sa Tagalog

Paglalahad ng suliranin?

Answer

User Avatar
Wiki User
03/14/2012

kapag may problema ka ilhad mo ito .huwag kang matakot