What movie and television projects has Ping Ru been in?

Ping Ru has: Played Lingling in "Printemps perdu" in 1990. Played Autumn Moon in "Ma soeur chinoise" in 1994. Played Wang Xia in "Di hou wu gong dui" in 1995. Played Huang Chun in "Da zhai men" in 2001. Played Mother (Season 2) in "Mr. Kiasu" in 2001. Played Suma Lagu in "Kang Xi di guo" in 2001. Played Huang Yifan in "Ta tsung hai shang lai - Chang Ai-ling chuan chi" in 2004.