What would you like to do?

Ano-anong bansa ang kasali sa united nation?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano-anong bansa ang kasali sa united nation?
china
1 person found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You recently debuted the music video for the freshly remixed P.O.V. off the upcoming "Diamond from Coal the Remixes" album. What is the story you are portraying in the video?

View Full Interview
Ano ang pinakamagandang bansa sa buong mundo?

Ano ang pinakamagandang bansa sa buong mundo?

Switzerland - kasi dito kadalasan nanggagaling ang mga gatas nainimport at export sa ating bansa. marami ka ring mgamagagandang lugar na makikitadito.napapanatili rin nilang a

Anu-anong bansa ang nabibilang sa Antarctica?

the countries in Antarctica are: 1. Bouvet Island 2. French Southern Territories 3. Heard Island and McDonald Islands 4.South Georgia and the South Sandwich Island

Anu-ano ang mga bansa sa timogAmerika?

The phrase Anu-ano ang mga bansa sa timog Amerika is in Tagalog. Tagalog is also referred to as Filipino. It is translated into English as “What countries are in South Ameri