What would you like to do?

Ano ang mga batas ng pagkonsumo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

1. Law of Harmony - combination of things; products should be compatible with each other.

e.g. (food) Kare-kare::Bagoong, Dinuguan::Puto, Oatmeal::Tuyo
(clothing) Yellow dress::Black shoes etc.


2. Law of Variety - stage of constant change; people are not contented with only one thing or the same thing. There is no contentment.

e.g. (songs) Baby by:justin bieber- at first, we listen to it several times until we are able to memorize the song. Then when we get tired of it, we search for more new songs.


3. Law of Imitation - imitation of things (fake).

e.g. China phones, fake branded shirts/dresses

4. Law of Economic Order - This law explains that, people can achieve their satisfaction if they decided to prioritize their necessities or their important needs

e.g. they decide to save and earn money for future college study rather than saving and earning money to buy brand new cellphone/gadgets that is not so important.

5. Law of Diminishing Utility
Thanks for the feedback!

Ano ang mga katangian ng mga Indones?

may dalawang pangkat ng Indones: Unang pangkat: maputi,manipis ang mukha, at mataas Pangalawang pangkat: May Pagkaitim, Katamtaman ang taas, malapad ang ilong, at maka

Ano ang kahulugan ng batas?

ang batas ay isang regulasyon na sinusunod ng mga mamamayan sa isang partikular na lugar,.. by Marlon D.Pabustan -Kautusang ipinatutupad sa mga mamamayan...by: Rose Ann D. Bo

Ano ang mga batas noon ng mga sinaunang pilipino?

PAMAHALAAN: Mga pinuno, batas at hukuman PINUNO: Rajah, Datu, Sultan Tungkulin ng pinuno: Gumagawa at nagpapatupad ng batas, tagahatol, nagbibigay ng parusa, pinuno sa dogm

Ano ang hangarin ng saligang batas 1935?

ang hagarin ng saligang batas 1935 ay maging maayos ang bansa

Ano ang kahulugan ng saligang batas?

Ang Saligang-batas ng Pilipinas o Konstitusyon ng Pilipinas (Ingles: Constitution of the Philippines") ang kataas-taasang batas sa Pilipinas. Ang kasalukuyang saligang batas n

Ano ano ang mga anyo ng panitikan?

Nanggaling ang salitang panitikan mula sa 'pang|titik|an', kung saan ikinabit ang unlaping pang- at hulaping -an sa ugat na titik. Ang may-bahid kanluraning salitang literatur

Ano ang mga katangian ng mga Ilonggo?

Ang mga katangian ng mga ilonggo ay pagiging masipag,masinop,at maparaan.

Ano ano ang mga katangian ng tula?

Ang mga katangian ng tula ay 1.tugma-tumutukoy sa paggamit ng mga huling salita sa bawat taludtod na ang dulumpantig ay magkakasintunog o msgkakatugma 2.sukat - tumutukoy sa