Ano ang nakaimpluwensya kila Andres bonifacio upang itatag ang katipunan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila noong panahon na iyon, itinatag ni Andres Bonifacio ksama ng iba pa ang Katipunan na ang layunin ay tapusin na ang kalupitan ng mga Kastila at paalisin ang mga ito sa ating bansa.
1 person found this useful

Ano ang pidgin?

ang pidgin ay isang uri ng barayti ng wika na tumutukoy sa sa wikang walang pormal na estraktura.nadedebelop ito dahil na rin sa pangangailangan na makabuo ing isang pahayag.kadalasan,napaghahalu-halo ng mga nagsasalita ang kanyang unang wika sa wikang sinasalita ng isang komunidad na bagong kinabibilangan nya.halimbawa nito ay ang mga intsik sa binondo na napagsasama-sama nila ang mga salitang intsik sa mga filipino

Ano ang equator?

ang equator ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere ohemispero ito rin ay itanatakdang zero degree latitude.

Ano ang sapilitang paggawa?

ang sapilitang paggawa ay isang bagay na labag sa kalooban ng taona gawin. may mga bagay na pag saspilitan lang na ipagagawa saisang tao ay hindi magkakaroon ng maayos na resulta.at maaringmagkaroon ng hindi magandang epekto hindi lang sa taong napilitanggumawa kundi sa taong nakapaligid sa kanya..

Ano ang polista?

ang polista ay kung saan ang mga katutubong lalaki at mga mestizona mula 16 hanggang 60 taong gulangay maglilingkod sa loob ng 40 naaraw

Bakit tinanggap ni bonifacio ang kababaihan sa katipunan?

When there were a meeting by the katipuneros, the women disguised to be playing cards,praying novena etc. . Kept the important docs.

Paano nakaimpluwensya ang kaliwanagan sa rebolusyong pranses?

REBOLUSYONG PRANSES Lipunang Pyudal.Nanatili sa France ang lipunang pyudal sa kabila ng paglaganap ng kaisipang kaugnay sa liberalismo. May kanya kanyang estado sa lipunan ang bawat mamamayan. Ang mga kleriko ang nasa taas at sumunod ang maharlika. Bumubuong dalawang antas ng populasyon ang uri at may-ari ng ng 76% ng lupa sa at libre sa pagbabayad ng buwis . Bagaman masasabing walang alipin sa bansa ,sari-saring buwis ang pinapataw sa mahihirap .Mahigpit na naniningil ang mayayaman sa mahihirap.Binantaan ang ang mga Burgis upang makatiyak sa mga biyayamula sa pagawaan at kalakalan. Masamang Pamamahala ng Hari . Isa sa mga ,malubhang dahilan ng pag-aalsa ng mga Pranses ang masasamang pamamahala ng hari at ng kanyang mga pinuno .Sa loob ng dalawang siglo Hindi nag pulong ang Estates General upang pagusapan ang kalagayan ng bansa .Nakalampas noong unang panahon ang ganitong sistema ng pamamahala subalit nang mabasa nila nag ideya ni Voltaire at Rosseau,nangibabaw ang kasiyahan sa kalagayang api.Nagpabagbagsak ng bansa ang kabulagsakan ng hari at maharlika . Naiwasan sana ang gusot sa repormang iminungkahi ni Robert Turgot, ang ministro ng pananalapi ni Louis XVI,subalit itniwalag siya sa tungkulin pagkaraan ng 2 taon.Noong 1786 ,umabot sa 3 bilyong francs ang utang ng bansa .Upang sagipin ang bansa ,tinawag ni haring Louis XVI ang Estates General noong 1789.Binubuo ito ng 3 kapulungan kabilang nag pastor (unang estado)maharlika(ikalawa )at mamamayan (ikatlo).Kagustuhan nila kung magpupulong ,bibigyan sila ng karapatang bumoto bilang tao.Sa pagpupulong ng Estates General ,napadali nag pagsiklab ng rebolusyon .

Ano ang nagawa ni rizal sa bayan upang makalaya?

minulat niya ang isipan ng mga Filipino para mag-alsa laban sa mga kastila sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga nobela halimbawa na nito ang noli me tangere

Anu ano ang mga 10 utos ni Andres bonifacio?

I. Love God with all your heart. II. Bear always in mind that the love of God is also the love of country, and this, too, is love of one's fellow-men. III. Engrave in your heart that the true measure of honor and happiness is to die for the freedom of your country. IV. All your good wishes will be crowned with success if you have serenity, constancy, reason, and faith in your acts and endeavor. V. Guard the mandates and aims of the K.K.K. as you guard your honor. VI. It is the duty of all to deliver, at the risk of their own lives and wealth, anyone who runs great risks in the performance of his duty. VII. Our responsibility to ourselves and the performance of our duties will be the example set for our fellow-men to follow. VIII. Insofar as it is within your power, share your means with the poor and the unfortunate. IX. Diligence in the work that gives sustenance to you is the true basis of love --- love for your own self, for your wife and children, and for your brothers and countrymen. X. Punish any scoundrel and traitor and praise all good work. Believe, likewise, that the aims of the K.K.K. are God-given for the will of the people is also the will of God.

Ano ang mga proyekto ng pamahalaan upang mapaunlad ang pilipinas?

hmmm... kya ng nagtatanong aie.! :P please namn sagutin nio namn!! >:( bukas na nga ang deadine ng project namin e! :P

Ilang hakbang upang maiwasan ang nagbabadyang Hidwaan?

Ang isang nagbabadyang hidwaan ay maaring maiwasan sa maraming mabubuti at maayos na paraan at ilan lamang ang mga sumusunod sa mga ito: 1. Pag- usapan ang naging alitan o dahilan ng Hindi pagkakaunawaan. 2. Alamin ang panig ng kabilang kampo nang sa gayon ay maunawaan mo ang hinanakit nito. 3. Isipin mo kung mabuti ba o masama ang iyong panig tungkol sa inyong pinagaawayan. 4. Huwag na huwag idaan ang isang alitan sa mabrutal na paraan.

Ano ang manana habit?

Ang mañana ugali ay Pilipino ng isang bagay (ilang, ipagpalagay ko ! ) Na natutunan mula sa mga Espanyol. Ang salitang "Mañana" ay nangangahulugan na ang 'bukas' o 'tinukoy na oras sa hinaharap' na kilala rin bilang "pagpapaliban" sa simpleng Ingles, "mamaya na" sa Pilipino. Halimbawa: Kailangan mong gawin ang isang bagay na ngayon. Ngunit nagpasya kang gawin ito sa ibang pagkakataon. Mamaya, ang hindi ginagawa ito. Ngayon, sabihin mo sa iyong sarili o sa isang tao na gawin ito bukas. Bukas ay. Ang parehong ikot ng mangyayari. Bukas sa Bukas na lang.

Anu ano ang mga Akdang pampanitikan na nakaimpluwensya sa daigdig?

mga akdang nakaimpluwensya sa panitikan ng daigdig: 1.banal na kasulatan 2. Koran 3.Iliad at Odyssey 4.Mahabharata 5.Divina Commedia 6.El Cid Campeador 7.Awit ni Rolando 8.Aklat ng mga Araw 9.Aklat ng mga Patay 10.Sanlibo't isang Gabi 11.Centerbury Tales 12.Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher

Ano ang antropolohiya?

Ang antropolohiya ay ang agham ukol sa tao at sa sangkatauhan. Saklaw nito ang pag-aaral ng kayariang pangkatawan at pangkaisipan ng tao o ng kanyang buong katauhan. Ito ay pag-aaral ng simula, pag-unlad, at katangian ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng antropolohiya, mauunawaan natin kung paano nabuo ang kultura ng isang bansa, -SOURCE:Kasaysayan ng Pilipinas I

Ano ang teoryang feminismo?

ang teoryang feminismo ay tumutukoy sa prinsipiyo o paniniwalang dapat maging pantay ang mga babae at mga lalaki sa pagtamasa ng mga karapatang sosyal, ekonomiko, at politikal. Bilang isang teoryang pampanitikan, layunin nito ang maunawaan ang di pagpakapantay-pantay ng mga lalaki at mga babae.

Ang magagawa ko upang mapaunlad ang aking buhay?

hindi lmang sa kung anu ang ginagawa mo sa buhay upang maging maunlad ang buhay. kailangang mong mag sipag at mag tiis. Hindi sa madaling paraan nakakamit ang tagumpay kundi sa confidence and self skills. Kahit bata kapa pwede knang maging isang halimbawa sa bayan.

Ano ang araling panlipunan?

isang pagaaral na kung saan ang karaniwang pinag-aaralan ay tungkol sa mga nangyari,nangyayari,kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan.hula lang...................................................erick llego

Ano ba ang heograpiya?

Ang heograpiya ang binubou ng mga ng mga kontinente,bansa,rehiyon,anyong lupa,tubig,kalawakan,uri ng pamumuhay at mga Tao sa ibat'-ibang bahagi nito.

Ano ang olok?

olok is a part of a male............. olok in english is penis..................olok is a vinacular language.................

Ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan?

Ang magagawako upang maging isang mabuting mamamayan;una ay mag aral ako ng mabuti para makatulong ako sa mamamayan.magagawa ko lang ito kung pag likuranko ng tama ang ating bansa;at kung susunod ako sa utos ng batas ng ating bansa.handa ako lumaban parasa mamamayang makabayan at maglilingkod ako para sakaligtasan ng bansa at iaalay ko ang aking buhay para sa pangarap at pangako ko sa buong mundo.Handa rin akong tumulong sa kapwa at makipag kaibigan dahil yon ay tama para sa ating bansa.Karapatan kong sundin ang utos ng batas na itinakda ng gobyerno para sa bayan.Gagawin ko rin ang tumulong sa ngangailangan at mahalin ang bayan.

Ano ang kabilugan antartiko?

ito ay para sa mga taong tanga na adik na adik sa dota tang ina nyo

Ano ang pamahalaang sultanato?

the administration of sultanatois do by priest bobo lang nagsagot n2 ang tamang sagot ayyyy ang sulnato ay isang uri ng pamahalaan na tinatag sa sulu noong 1450 dahil s pagsanib ng rehiliyon at pulitika na higit nalumalakas sa mga panahong ito

Ano ang yamang mineral?

Ang yamang mineral ay ang mga likas na yaman mula sa kalikasan. Natural ito at di gawa ng tao. Makukuha ito sa pamamagitan ng pagmimina.

Ano ang pagmimina?

ang pagmimina ay paghahanap o pagkukuha ng mga bato o iba p na pwedeng ibenta o pakinabngan.

Ano ang ilog?

Ang ilog ay isang tubig tabang na kasama sa mga anyong tubig. at ito rin ay tinitirhan ng mga isda na minsang nang galing sa dagat....

Sino ang nagtatago ng kartilya ng katipunan?

Si gregoria de jesus ang nagtatago ng kartilya ng katipunan asawa sya ni andres bonifacio

Anu-ano ang katangian ng mga tao upang mapaunlad ang ating bansa?

kailangan natin upang mapaunlad ang sarili ay magsikap para sa magulang -magsugal -magdamot -maki npag sex

Ano ang karaniwang panayam?

ito ay pakikipanayam sa isang taong araw-araw o palagiang nakakatagpo tulad ng kaibigan o kamag-aral

Ano ang dulang panrelihiyon?

Ang Dulang Panrelihiyon ay isang uri ng dula na umusbong sa panahon ng mga kastila. Ito ay nagmula sa mga piling estorya sa bibliya at isinasadula ng iba't ibang karakter na bumubuo sa nasabing dula. Ito ay maaaring mapagkukunan ng magagandang aral o leksiyon na may kalapatan sa buhay kristiyano.

Ano ang magagawa ko upang mapaunlad ko ang aking pamilya?

upang mapaunlad mo ang iyong pamilya, dapat meron kang relasyon sa Panginoong Jesus at ang iyong pamlya, Hindi ito tungkol sa relihiyon lamang dahil ang relihiyon ay Hindi ka maliligtas, para mag karoon ka ng relasyon sa Diyos simulan mo ito sa isang sinsero na panalangin sa ngalan ni Jesus, amini mo ang iyong mga kasalan at ikaw ay kanyan patatawarin, hilingin mo na sya ay pumasok sa iyong puso at buhay, manapalataya ka sa kanya, unahin mo ang Diyos at mamuhay ka sa kanyan salita, ito ang bibilya, at kung ikaw ay matuwid lahat ng kanyan pinangako ay kanyang ibibigay sayo, kasama na dito ang pag unlad. manalangin ka na bigyan ka ng direksyon kung sang kang simbahan dapat pumunta at mag simba, dahil ang isang uling pag ito ay tinanggal sa nag babagang apoy ito ay mamatay, kung baga sa isang simabahan ay parang maraming uling na nag babaga at pag ikaw ay inalis mawawala ang iyong apoy, ang apoy na tinutukoy ko ang apoy ng spirito santo

Ano ang tectonic plate?

ang teorya ng tektonik plate ay ang pag kalat ng mga lupa sa bahagi ng pilipinas at ang mga dumi ng hayop ay nagbuobuo sa ganyon ng kakaroon tayo ng tinatawag na lindol at ang lindol na yun ang...

Ano ang pandarayuhang panloob?

ito ang pag uudo ...............joke!!! Ito Ang Paglipat Ng Paninirahan Patungo Sa Ibang Lugar Sa Loob Ng Bansa .

Ano ang panitikan?

Sa pinakapayak na paglalarawan, ang panitikan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Subalit upang maipagkaiba ito mula sa ibang mga walang saysay na babasahin o patalastas lamang, ang mga panitikan ay ang mainam na pagsulat na may anyo, pananaw, at diwang nakasasanhi ng matagal na pagkawili at gana. Samakatuwid, may hugis, may punto de bista at nakapagpapahaba ng interes ng mambabasa ang isang sulating pampanitikan. [1] Nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdaming tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapoot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. [2] Ito ang isang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang larangan ng literatura sa mga paaralan. Ang Iliad ni Homer, ang isang halimbawa ng mga mabuting likhaing pampanitikang kanluranin, maging ang Aeneid ni Vergil.

Ano ang la Nina?

Ang La Nina ay ang parang kabaliktaran ng El Nino na ang alam natin ay nagdudulot ng tagtuyot sa loob ng ilang buwan. Sa Pilipinas, ang La Nina ay tinatawag ng karamihan na "anti-El Nino" dahil nagdudulot ito ng mas madalas na pagulan at pagbaba ng temperatura. Alam mo ba na ang La Nina ay galing sa wikang Kastila na ang ibig sabihin ay "batang babae" habang ang El Nino naman ay "batang lalaki"

Ano ang panahong metal?

Ang nangyari sa panaahong metal: mas lumawak ang isip, kabuhayan, pagsasaka, edukasyon, at iba pang mga akibidades ng Tao. Isa sa mga natutuhan ng Tao ay ang paggawa ng mga bagay gamit ang putik o Pottery (ang pinaka nakamamangha dito ay ang burial jars na gawa sa putik na kung saan ay inilalagay ang patay) bukod pa dito natutuhan din nila ang pagtatanim ng play, nakagawa sila ng mga kasangkapan na gawa sa tanso o bronze at gold beads at metal, nakagawa sila ng balsa at bangka, at lumaganap din ang pagtatanim ng palay sa iba't ibang lugar.

Ano ang pagbabagong morpoponemiko?

Ang pagbabagong morpoponemiko ay ang pagbabago sa kultura at tradisyon ng isang bansa o sa araling panlipunan ito ay pagbabago sa emosyon nal na katangian ng tao o lugar na tinitirhan bahagi: tonal di tonal rural urban

Ano ang tekstong deskriptiv?

ito ay isang tekstong naglalarawan. Ito ay may mga uri at isa na dito ang Deskripsyong teknikal o ang paglalarawan ng detalyado.

Ano ang teoryang siyentipiko?

ang teoryan siyentipiko ay nagmula sa Tao na paniniwala o scientist na nagsasabi ang mundo raw ay nagmula

Anu ang maibabahagi o magagawa mo upang umunlad ang lipunan?

Sa pamamagitan ng simpleng pagtulong sa kapwa at sa kalikasan, gaya ng pagbubukod ng basura at iba pa. -rebie 08-

Ano ang pamahalaang monarkiya?

ang pamahalaang monarkiya ay iasang uri ng pamahalaan kung saan isa lang ang namumuno at tinatawag na monarko sa pamahalaang ito walang laya sa pagpapahayag ang mga mamamayan

Ano ang Fertile Crescent?

ang fertile crescent ay ang paarkong matabang lupa na matatagpuan sa kanlurang asya. mula sa persian gulf hanggang sa dalampasigan ng mediterranean sea. nasa east side nito ang kambal na ilog ng euphrates at tigris.at ang pinagigitnaang lupa ng dalawang ilog na ito ay tinatawag na mesopotamia na nangangahuluganglupain 'sa pagitan ng dalawang ilog' sa wikang greek. ang mesopotamia ay kilala n ngayon bilangiraq-iran. sa mesopotamia umusbong ang kabihasnang sumer

Ano ang teoryang eksistensyalismo?

Ang teoryang eksistensyalismo ay ang teoryang nagsasaad na tanging tao lamang ang may kakayahang magdesisyon sa kanyang sariling buhay.

Ang kathambuhay ni Andres bonifacio?

Si Andres Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong ika - 30 ng Nobyembre, 1863. Nabbilang sa anak - pawis si Andres Bonifacio. Nang siya ay bata pa, tumuloong siyang buhayin ang pamilya sa pamamagitan ng pag titinda ng pamaypay at tungkod. Naging bodegero siya sa isang pabrika. Subalit ang kahirapan ay hindi naging sagabal upang siyua ay matuto. Nagbasa siya ng mga mahahalagang aklat na nakapagpaunlad niya ay ang mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo , ang Les Miserables ni Victor hugo , ang Rebulosyon Prances , ang mga talambuhay ng mga naging pangulo ng Estados Unidos.

Ano ang mga ita?

ang mga ita ay ang unang-unang taong dumaong sa pilipinas. Sila ang naging mga ama at ina natin kaya dapat natin silang igalang at mahalin dahil kapag nawala sila mabubura na rin ang ating pinanggalingan.

Ano ang soberanyang panlabas?

Ang SobeRanyanG panLabas ay anG KapangyarihaN nG isanG BansaNg MaginG Malaya sa Pakikialam ng ibanG bansa

Ano ang nobelang tauhan?

Ang nobelang tauhan ay mga tauhan sa nobelang tauhan ng nobelang may mga tauhan na nobela din nung tauhan sa nobela.

Ano ang kontemporaryong panitikan?

Ang kontemoraryong panitikan ay ang pag aaral ng mga anyong lupa at mga tula saliwikain.....

Ano ang alpabetong pilipino?

Aa ba ka da e ga ha i la man na nga o pa ra sa ta u wa ya pero meron ding (in special cases ) a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . . . . _prettylorraine14

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampatagal ng pagkain na pumapatay ng mga bakterya o tumutulong sa pagpigil sa pagtubo nito.

What actors and actresses appeared in Ang paglilitis ni Andres Bonifacio - 2010?

The cast of Ang paglilitis ni Andres Bonifacio - 2010 includes: Miles Canapi as Ibong Adarna Ian Palma as Gen. Pio Del Pilar Lance Raymundo as Emilio Aguinaldo Alfred Vargas as Andres Bonifacio

Ano ano ang hanging amihan?

Ang Hanging Amihan (Northeast Monsoon) ay isang malamig at tuyong hangin na nababasa sa pagsipsip nito ng tubig habang kumikilos. Kadalasan itong nakaaapekto sa Pilipinas tuwing buwan ng Oktubre hanggang Marso.