Dahilan ng pagpunta ni rizal sa bansang alemanya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

siya ay nag-aral duon
1 person found this useful

Kahulugan ng sa aking kababata ni Jose rizal?

Ang tulang Sa Aking Mga Kababata na ito ay patungkol sa iisang lengwahe nating mga Pilipino na ating ginagamit dito sa ating bansa na kailangan nating tangkilikin, mahalin at

Angkan ni Jose Rizal sa panig ng ina?

Ikaw... :)) (another answer from mademoiselleshyne:) Nagsimula lahat sa mag-asawang sina EUGENIO URSULA (OCHOA)-Hapones at BENIGNA. Nagkaroon sila ng anak na si REGINA O

Angkan ni rizal sa panig ng kanyang ama?

(answer from mademoiselleshyne:) Nagsimula lahat kay DOMINGO LAM-CO(tuong Fookien, Tsina) at INES DELA ROSA(Mestisang Instik). Nagkaanak sila ng dalawa na sina FRANCISCA MER
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang dahilan ni rizal sa pagsulat ng mga aklat?

hirap ng pilipino at ang mga maling pamamalakad ng mga namumuno sapamahalaan ng bansa. Pwede ring dahil sa nais nyang ipabatid angmga pang aabuso sa ka shungahan ng pinoy xDDD
In History of the Philippines

Layunin ni Jose rizal sa pagsulat ng el felibusterismo?

Isinulat ng ating bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang nobelang El Filibsterismo upang imulat ang mata ng mga Pilipino sa katiwalian na ginagawa ng Pamahalang Español. At upa
In Mga tanong sa Tagalog

Anu ang dahilan ng pag kabilango ni rizal?

ito ay dahil sa palathala niya ng kanyang aklat na noli me tanghere at el filibustirismo na naging dahilan na pagkagalit ng kastila
In Mga tanong sa Tagalog

Sanaysay hinggil sa katamaran ng mga Filipino ni rizal?

Hindi, naman talaga tamad ang mga Pilipino noon, nasambit nga ni Rizal na may dahilan kung bakit nawalan nang gana mag trabaho ang mga Pilipino noong panahon nang Kastila.