What would you like to do?

Lyrics of Cordillera hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Cradled by majestic mountains
Blessed with nature's flowing fountains
Blooming flowers and verdant hills
Is a region of murm'ring rills
Chorus:
Cordillera, region of wonder hail
Beloved land your name we shall not fail
Honor and fame, to you we strive to bring
Your glory won, we shall forever sing
Here dwell freedom-loving people
Strong our bond it's hard to topple
For our freedom we rise and fight
Our priceless ancestral birthright
+ 108 others found this useful
Thanks for the feedback!

What are the English lyrics to Hymne A L'Amour?

the blue sky above us might collapse and the earth might fall but it wouldn't matter to me, as long as you love me I wouldn't care about the whole world as long as the

What are the lyrics of the hymn of laguna?

 Laguna, o Laguna Lalawigang marangal Tanging pinagpala Ng butihing Bathala  Supling mo ang pinili ng bayani ng lahi kapurihan at dangal ng liping kayuman

Lyrics of Pasay city hymn?

I In Pasay City, Alma Mater dear You stand majestic with eternal life And in your halls of learning we appear To drink your knowledge great in peaceful strife Beneath the be

LYRICS of cabuyao hymn?

Cabuyao na aming sinisinta Sa amin ay dakila ka Dahil sa'yo'y laging may pag-asa Ang buhay ng bawat isa. Cabuyao na sa amin ay gabay Pag-asa'y lagi mong taglay Papuri ang sa'y

Could you provide Lyrics of cordillera hymn of the Philippines?

CORDILLERA HYMN Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blowing flow'rs and verdant hills Is a region of murm'ring rills Refrain: Cordillera, regio

What is the lyrics of the Notre Dame hymn?

If you are referring to the song Notre Dame Our Mother the lyrics are as follows. Notre Dame, our Mother Tender, strong and true Proudly in the heavens, Gleams thy gold and bl

What is the lyrics of san mateo hymn?

mabuhay ka oh bayan ko tangi kang pinag palang totoo salibo ng mga bayan ditong lalawigang rizal bayan naming lumitaw sa payapang pamumuhay payak may marangal ang buhay ng mam

What are the lyrics to the Cordillera Hymn?

CORDILLERA HYMN (prevailing version) (1) Cradled by majestic mountains Blest with nature's flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murm'rin

Lyrics of candelaria hymn?

lalawigan,lalawigan ng quezon ang bayan kong sinilangan ay tunay kong minamahal ang bayan kong tinubuan ay tunay kong minamahal

What is the lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountaines Blest with natures flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murmuring rills Refrain: Cordillera,region of wond

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

IBAAN HYMN  Mabuhay, Mabuhay  Ibaan bayang minamahal  Bayang masagana sa halik ng araw  Pinagmulang kasaysayan  Tunay na marangal  Hangarin iyong kaunl

What is the complete lyrics of cabuyao hymn?

Cabuyao na aming sinisinta  Sa amin ay dakila ka  Dahil sa'yo'y laging may pag-asa  Ang buhay ng bawat isa.  Cabuyao na sa amin ay gabay  Pag-asa'y lagi

Complete lyrics and notes of cordillera hymn by Damaso Bangaoet?

Cradled by majestic mountains Blessed with nature's flowing fountains Blooming flowers and verdant hills Is a region of murm'ring rills Chorus: Cordillera, region of

What is the complete lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountains  Blest with nature's flowing fountains  Blowing flow'rs and verdant hills  Is a region of murm'ring rills.  Refrain:  Co