Mga larawan ng instrumentong gawang rondalya?

Vittoriaatneda7 Filipino Language and Culture Supervisor
  • Banduria
  • Guitar
  • Octavia
  • Laud
  • Bass Guitar/ Double Bass
+ 23 others found this useful

Mga kahalagahan ng wika?

Ang wika ay nagsisilbing paraan na magagamit natin para maka-usap ang iba. Sa paraang ito nagkaka-intindihan ang isa't isa.

Thanks for the feedback!