Larawan ng mga gulay?

Sorry for the words but i don't have any images hope this works: CarrotsAloveraLagundiEggplantAmpalaya

Mga bahagi ng aklat at larawan?

Mga bahagi ng aklat at larawan?

BAHAGI NG AKLAT:     Pamagat (TITLE)   Pasasalamat (ACKNOWLEDGMENTS)   Paunang Salita (INTRODUCTION)    Talaan ng Nilalaman (TABLE OF CONTENTS)   Mga Kuwe