What would you like to do?

Uri ng kagubatan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

May 6 na uri ng kagubatan sa bansa. Ang mga ito ay lawan (dipterocarp), mulawin (molave), malumot (mossy), pino (pine), pagas (submarginal o tropical rainforest) at bakawan (mangrove).
 • titi-nakukuha ang troso at kahoy na kailangan sa paggawa ng mga bahay, gusali at mwebles.
 • burat-pinagkukunan ng mga kahoy na likas na magaganda at matitibay.
 • puke-isang uri ng gubat na nabubuhay sa mga baybaying ubig na umaabot sa mga ilog na malayo sa aplaya at mga kasanga nito.
 • tamod-ito a tinatawag na mga kagubatang pamproteksyon laban sa pagguho ng lupa at sa pangangalaga o pagtitipid ng tubig.
 • kupal-pinakakilalang uri ng kahoy na tumutubo sa mabababaw at tuyong tuyong mga lupa na may limestone.
 • hindot-ang kanilang pinakakatawan ay tuwid na tuwid at ang sanga ay maliliit at nasa katawan lamang. Ito ay kalimitang matatatagpuan sa malalamig na lugar.

dave piano
14 people found this useful
Thanks for the feedback!

7 uri ng pagpapahalaga?

1. pagpapahalaga sa sarili  2.pagpapahalaga sa kapwa  3.pagpapahalaga sa lahat ng nilalang ng diyos  4.pagpapahalaga sa ari-arian  5.pagpapahalaga sa awtor

3 uri ng behetasyon?

3 Uri ng Behetasyon Kagubatan Damuhan Mababang Uri ng Halaman Hope it helps ;)

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbol

Uri ng pag aanunsyo?

Aralin 13: Mga Uri ng Pagaanunsyo  Uri | Katangian / Brand | *Ang brand o tatak ng isang produktong kilala na o matagal ng pinagkakatiwalan ng mga mamimili ay matagal ng

Uri ng komunikasyon?

chat, internet, cellphone, sex, berbal, at di berbal, at kantutan

Mga uri ng isda?

alumahan , bangus, dalang,dili, hito, lapulapu,talakitok,karpa, espada, duhol, galonggong kanduli , maya2x, palos, tamban, tamilis,alumangan,halaan hulya, hipon,ulang, talaba,

Kahulugan ng pang uri?

ang pang-uri ay naglalarawan sa isa o mahigit pang PANGNGALAN.

What is Wastong paggamit ng kagubatan?

If you are asking what "Wastong paggamit ng kagubatan" means then the answer is "Proper use of forest".