What would you like to do?

Usaha-usaha meningkatkan mutu sukan negara?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

  • memberi insentif kepada pemain
  • membawa masuk jurulatih yang berkaliber
  • menaik tarafkan prasarana

12 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mengapa negara cina disebut negara tirai bambu?

karna pd waktu perang dingin Ada 2 negara komunis yang memiliki julukan negara tirai besi yaitu rusia dan negara tirai bambu yaitu cina.karna 2 negara ini menutup diri dari pe

What is Majlis sukan sekolah -sekolah Malaysia?

Malaysian School Sports Council - The governing body that coordinates all sport related activities for tournaments between schools in Malaysia at the National Level.

Sukan bukan sahaja aktiviti yang menyihatkan badan malah bernilai komersial serta dapat mengharumkan nama sesebuah negara bincangkan kepentingkan sukan kepada pembangunan negara?

hard to anwser this question..but..i think that sport can pupuk perpaduan and sukan juga dapat melahirkan indivudu yang cergas dan cerdas yang dapat membuat sesebuah negara it

Kepentingan sukan kepada negara?

Kepentingan sukan dalam negara sememangnya sangat penting tetapi jika tanpa individu yang berkualiti dalam sukan tidak akan menunjukkan peranan sukan itu penting lagi kepada n

Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa tidak meningkatkan mutu sukan negara?

penganjuran sukan pastinya akan meledakkan lagi konflik dalaman yang sedia ada. pastinya nya semua pihak termasuk yang tak berkenaan akan campur tangan dalam proses penyediaan