Results for: Bausch-pina

Lyrics ng panata ng batang las pinas?

panata ng batang las pinas mahal ko ang las pinas isang lungsod ng pagmamahalan at kaunlaran dito ko natutunan ang pagiging makadyos makakalikasan makatao at makabansa.dahil d (MORE)

What is the answer to 20c plus 5 equals 5c plus 65?

20c + 5 = 5c + 65 Divide through by 5: 4c + 1 = c + 13 Subtract c from both sides: 3c + 1 = 13 Subtract 1 from both sides: 3c = 12 Divide both sides by 3: c = 4
Thanks for the feedback!