Results for: Mga-river

Mga tungkulin at karapatan ng mga bata?

Mamuhay sa isang tahimik at kaayaayang kapaligiran To live in a peaceful community and wholesome environment Magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at masiglang pangangata (MORE)

Mga uri ng tayutay?

Mga Uri ng Tayutay: 1. Simili o Pagtutulad 2. Metapora o Pagwawangis 3. Personapikasyon o Pagtatao 4. Apostrope o Pagtawag 5. Pag-uulit 6. Pagmamalabis o Hayperbol (MORE)

What is a river?

A river is the largest type of freshwater flow across a land surface, usually starting from high ground, such as mountains, and ending at a lake or sea. A river flows in a str (MORE)

What is the answer to 20c plus 5 equals 5c plus 65?

20c + 5 = 5c + 65 Divide through by 5: 4c + 1 = c + 13 Subtract c from both sides: 3c + 1 = 13 Subtract 1 from both sides: 3c = 12 Divide both sides by 3: c = 4
Thanks for the feedback!