Results for: Sahaja

What is Sahaja Yoga meditation?

Answer . Sahaja Yoga is a method of meditation which brings a breakthrough in the evolution of human awareness. It was created by Shri Mataji Nirmala Devi in 1970 and has (MORE)

Sukan bukan sahaja aktiviti yang menyihatkan badan malah bernilai komersial serta dapat mengharumkan nama sesebuah negara bincangkan kepentingkan sukan kepada pembangunan negara?

hard to anwser this question..but..i think that sport can pupuk perpaduan and sukan juga dapat melahirkan indivudu yang cergas dan cerdas yang dapat membuat sesebuah negara it (MORE)