Ano ang ibig sabihin ng arketipal?

ano ang ibig sabihin ng artepiktal