History of Asia
US in WW2
History of the Philippines
US Marine Corps

Can you give one of the anecdote of manuel l quezon please?

567

Answer

User Avatar
Wiki User
09/12/2011

ANG HINDI MAGMAHAL SA SARILING WIKA AY MAS MABAHO PA SA MALANSANG ISDA

The statement/expression ANG HINDI MAGMAHAL SA SARILING WIKA AY MAS MABAHO PA SA MALANSANG ISDA is not by the Filipinos' "Father of National Language" , former President Quezon. it was actually from a poem written by the Philippine's national hero Dr. Jose Rizal.

Sa Aking Mga Kabata

Gat Jose P. Rizal

Kapagka ang baya'y sadyang umiibig

Sa kanyang salitang kaloob ng langit,

Sanglang kalayaan nasa ring masapit

Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka't ang salita'y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo't mga kaharian,

At ang isang Tao'y katulad, kabagay

Ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang Hindi magmahal sa kanyang salita

Mahigit sa hayop at malansang isda,

Kaya ang marapat pagyamaning kusa

Na tulad sa inang tunay na nagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,

Sapagka't ang Poong maalam tumingin

Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati'y huwad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,

Na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa

Ang lunday sa lawa noong dakong una.

.