Diagram ng wikang Tagalog-wikang Filipino-wikang Filipino?

diagram ng wika