answersLogoWhite

0


Best Answer

lahat nag bagay na ibinigay mo sa akin

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

AnswerBot

3w ago

Ang dula-dulaan ay isang anyo ng sining kung saan ipinapakita sa pamamagitan ng pagganap ang mga pangyayari at kwento. Sa pamamagitan ng dula-dulaan ng pagtulong sa matatanda, maaaring mailahad ang kahalagahan ng pagmamalasakit at respeto sa mga nakatatanda sa ating lipunan, pati na rin ang mga paraan kung paano tayo makakatulong sa kanila sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Dula-dulaan ng pagtulong sa matatanda
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about Linguistics

Halimbawa sa ilang sitwasyon?

Pagtuturo ng guro sa virtual class. Pagbibigay ng instructions sa babaeng nagtatanong ng direksiyon. Pagtulong sa matandang naghahanap ng nawawalang bag. Paghahanap ng tamang kwarto sa isang hotel.


Bilang kabataan anong magagawa mo sa iyong lipunan?

Bilang kabataan, maaari akong maging aktibo sa pagtugon sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa edukasyon, paglahok sa mga kampanya o rally, at pagbibigay halaga sa kapwa at kalikasan. Maari rin akong maging boses ng kabataan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga opinyon at suporta sa mga isyu na nakakaapekto sa lipunan. Ang pagsasama-sama ng mga kabataan upang magbigay solusyon sa mga suliranin ay mahalaga para sa pag-unlad ng lipunan.


Anu ang meron sa bata na wala sa matatanda?

Ang mga batang may mas mataas na antas ng enerhiya, kuryosidad, at kakayahan sa pag-aadapt sa mga bagong sitwasyon kumpara sa mga matatanda. Ang mga bata rin ay may kakayahang maglaro at magpakatuwa nang walang inhibisyon o pag-aalala sa kritisismo ng iba.


Anu ang maibabahagi o magagawa mo upang umunlad ang lipunan?

Maaari akong mag-volunteer sa mga programa o organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap, magbahagi ng aking oras sa mga proyekto ng komunidad, at mag-advocate para sa mga isyu ng karapatan at katarungan.


Tungkulin at responsibilidad ng pananaliksik?

Ang tungkulin ng pananaliksik ay ang pagbibigay linaw at pag-unlad sa kaalaman sa pamamagitan ng sistematikong pagsipat sa mga isyu at phenomena. Bahagi ng responsibilidad ng pananaliksik ang pagtuklas ng bagong impormasyon, paglutas ng mga suliranin, at pagtulong sa pagpapabuti ng lipunan at kalagayan ng mga tao. Ang pananaliksik ay isang proseso para makalikha ng makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng lipunan at sa pang-araw-araw na buhay ng tao.

Related questions

Mga limitasyon sa pagtulong ng isang pinuno?

dapat!! naka answer to!!


Halimbawa sa ilang sitwasyon?

Pagtuturo ng guro sa virtual class. Pagbibigay ng instructions sa babaeng nagtatanong ng direksiyon. Pagtulong sa matandang naghahanap ng nawawalang bag. Paghahanap ng tamang kwarto sa isang hotel.


Bilang kabataan anong magagawa mo sa iyong lipunan?

Bilang kabataan, maaari akong maging aktibo sa pagtugon sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa edukasyon, paglahok sa mga kampanya o rally, at pagbibigay halaga sa kapwa at kalikasan. Maari rin akong maging boses ng kabataan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga opinyon at suporta sa mga isyu na nakakaapekto sa lipunan. Ang pagsasama-sama ng mga kabataan upang magbigay solusyon sa mga suliranin ay mahalaga para sa pag-unlad ng lipunan.


Ano ang kahulugan ng maka-diyos?

Ang makaDiyos ay pananalig,paggawa ng mabuting gawain,pagtulong sa kapwa ng bukal sa loob at pagtupad sa responsibilidad natin sa panginoong may taas.


Mga tungkulin ng batang Filipino sa pamayanan?

tumulong sa magulang respetuhin ang matatanda LOLZ


SONA NI Fidel V Ramos?

pagtulong sa kapwa pilipino at pagbawas ng krimen -stephanie clara curas


Anu ang meron sa bata na wala sa matatanda?

Ang mga batang may mas mataas na antas ng enerhiya, kuryosidad, at kakayahan sa pag-aadapt sa mga bagong sitwasyon kumpara sa mga matatanda. Ang mga bata rin ay may kakayahang maglaro at magpakatuwa nang walang inhibisyon o pag-aalala sa kritisismo ng iba.


Diyalogo ng pelikulang magnifico?

sa pelikulang tinalakay ang bahaging maaring magampanan ng isang bata sa kanyang pamilya, kapwa, at lipunan sa kabila ng murang edad. ipinakita rito na hindi hadlang ang edad upang mag kaoon ng kamalayan tumulong sa mga problema ng matatanda sa ating paligid at upang makagawa ng kabutihan sa kapwa.. :)


Duladulaan Paano mapapakita ang pagmamalasakit sa kapwa?

Dula dulaan tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa


Ano ang dapat gawin ng bawat kapamilya upang mapabuti ang ugnayan sa isa't isa?

..marami tulad ng pagtulong upang umunlad ang komunidad .! :)


Duladulaan na nagpapakita ng mabuting gawi?

Abay Ewanko sa yo alam mo nga tagalog bobo ka pa nga


Aning Aral ang makikita sa kabanata 17 ng el fili?

Sa kabanata 17 ng "El Filibusterismo" ni Jose Rizal, matatagpuan ang aral ng pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pagsasakripisyo. Ipakikita dito ang halaga ng pagtitiwala, tiwala, at pagtutulungan sa mga panahon ng pangangailangan.