How do you sayHave a fun and cool birthday don't party to much now in Samoan?

Ia maua se asofanau fiafia ma le manaia. Aua le pati tele.