How do you say I need to use the bathroom in Samoan?

Ou te fia mana'o e fa'aaoga le potu taele.