Lyrics and Sheet Music
Mga tanong sa Tagalog

Hymn of batangas lyrics?

User Avatar
Wiki User
August 15, 2013 7:45AM

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

Batangas, bukal ng kadakilaan

Ang pinakapuso ay Bulkang Taal

Kaygandang malasin, payapa't marangal

Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

Batangas, hiyas sa katagalugan

May barong tagalog at bayaning tunay

Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw

Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

Batangas, mutya sa dulong silangan

Bantayog ng sipag at kagandahan

Sulo sa dambana nitong Inang Bayan

Batangas, Batangas, ngayon at kailanman

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

Batangas, bukal ng kadakilaan

Ang pinakapuso ay Bulkang Taal

Kaygandang malasin, payapa't marangal

Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

Batangas, hiyas sa katagalugan

May barong tagalog at bayaning tunay

Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw

Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.

"color:#333333;font-family:Arial, Helvetica, Tahoma, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:25px;padding-left:0px;text-decoration:none;margin:0px;">

(Batangas kong mahal, ngayon at kailanman)


Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.