Ilan ang buong populasyon ng pilipinas sa taong 2007?

ang buong bilang ng populasyon sa Pilipinas noong 2007 ay 88,574,614