Pa fath o egni adnewyddol y mae Meirionnydd yn ei ddefnyddio?

Paneli solar, trydan dŵr, tyrbinau gwynt ...