Sukan bukan sahaja aktiviti yang menyihatkan badan malah bernilai komersial serta dapat mengharumkan nama sesebuah negara bincangkan kepentingkan sukan kepada pembangunan negara?

hard to anwser this question..but..i think that sport can pupuk perpaduan and sukan juga dapat melahirkan indivudu yang cergas dan cerdas yang dapat membuat sesebuah negara itu berjalan dengan lancaar dengan adanya individu yang sentiasa cergas otaknya dan ini dapat menjana idea jika seseorang itu sentiasa cergas..