What actors and actresses appeared in Awa Dance - 2007?

The cast of Awa Dance - 2007 includes: Nana Eikura as Akane Kurosawa Jun Hashimoto as Kazufumi Matsuura Aki Hoshino as Sayaka Tamaru Akira Kubo as Tadashi Kaibara Ikue Masudo as Kyoko Kawamura Nicholas McQuillin as Talent Scout Yoshinori Okada as Shozo Yukawa Hiroyuki Onoue as Jo Sugihara Tristan Ramel Greye as DJ Matsunosuke Shofukutei as Mr Kawamura Katsumi Takahashi as Takao Tachibana