What actors and actresses appeared in Belyy Bim Chernoe ukho - 1977?

The cast of Belyy Bim Chernoe ukho - 1977 includes: Rodion Aleksandrov as Professor Anatoliy Barantsev as Veterinarian Dmitriy Barkov Aleksey Chernov as Forester Mikhail Dadyko as Seryj Boris Gitin Svetlana Kharitonova as Anna Pavlovna, Schoolmaster Yuriy Khrzhanovskiy as Bim Vitaliy Leonov as Fisherman Andrey Martynov as Policeman Aleksey Mironov as Mender Aleksandr Pashutin Anna Rybnikova as Lyusya Ivan Ryzhov as Doorman Vladimir Sergienko as Klim Irina Shevchuk as Dasha Sergey Shevlyakov as Alesha Lyubov Sokolova as Switchwoman Vyacheslav Tikhonov as Ivan Ivanovich Vyacheslav Tsyupa Valentina Vladimirova as Neighbor Vasiliy Vorobyov as Tolik