What actors and actresses appeared in Chastnoe litso - 1980?

The cast of Chastnoe litso - 1980 includes: Nikolai Denisov as Nikolai Vashchenko Vyacheslav Dobrynin Georgiy Drozd Nikolay Kolchitskiy as (1980) Leonhard Merzin Fyodor Odinokov Galina Polskikh as Nina Petrova Vladimir Prikhodko Aleksandr Pyatkov Svetlana Shevchuk Boris Tokarev Gennadiy Yukhtin as Vasily Stepanovich