What actors and actresses appeared in Litso frantsuzskoy natsionalnosti - 2000?

The cast of Litso frantsuzskoy natsionalnosti - 2000 includes: Olga Mashnaya Vladimir Maysuradze Anna Mikhalkova Yuriy Nazarov Vladimir Nosik Alexander Seridenko Valentin Smirnitskiy