What actors and actresses appeared in Tachanka s yuga - 1978?

The cast of Tachanka s yuga - 1978 includes: Pyotr Dovgal Georgi Dvornikov as Pirozhenko Yuri Gavrilyuk Valentin Grudinin as Ivan Storozhenko Nikolai Gudz Stanislav Korenev as Bardin Yevgeniy Kovalenko Yuri Kritenko Ivan Matveyev Dmitri Mirgorodsky as Aleksandr Arkadyev Viktor Miroshnichenko Artur Nishchenkin as Kuzma Guzman Valeri Panarin Vilori Pashchenko Raisa Pirozhenko as Aunt Anatoli Sokolovsky Sasha Strigalyov as Shura Leonid Yanovsky Aleksei Yershov Anatoli Yurchenko as Koval