What are some examples of short stories written by Amado Hernandez?

"Wala nang lunas", "Kulang sa dilig", "angaw sa isang basong gatas", "dalawang metro sa lupang di-malipad ng uwak", "limang alas,tatlong santo", "ipinanganak ang isang kaaway sa sosyalidad"