What are the examples of Oda?

Ano ang halimbawa ng oda?