What are the major accomplishments of Jose p laurel?

Naka saksak siya ng tao at hindi siya nakulong.