What are the regions of visayas?

wala maghahanap kapa sa wla? ikaw testing mong sagutin 2 wala nga akong masagot ikaw pa?