What can you take away but it gets bigger?

buntis, makwaan ug lola ug lolo mapunan ug anak gikan sa anak sa lola ug lolo