What happens when get all frontier brains gold symbol Pokemon platinum?

putang ina mo hayop ka tarantadong ka mamatay ka