What has the author Marten Douwes Teenstra written?

Marten Douwes Teenstra has written:

'Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen voor beschaafde lezers uit alle standen' -- subject(s): Colonies