What is BPGA?

BPGA ( Bobo Pokpok Gago Aso ) ka mag isip ka tang ina mo !