What is Mwai Kibaki's birthday?

Mwai Kibaki was born on November 15, 1931.