What is enumerate in Tagalog?

enumerate in Tagalog: isa-isahin; sabihing isa- isa; pangalanang isa-isa.

Enumerate in Tagalog is - magbilang. Magbilang is count in English.