What is the meaning of baklad?

tanong mo sa mama mo tang-ina ka