Science
Biology
Definitions

What is the scientific meaning for culture?

User Avatar
Wiki User
November 04, 2008 10:00AM

.........................................ang kultura ay ang tradisyon ng isang bansa at ang mga nakasanayang gawain ng isang bansa................................................. hehehehehe.... d me sure!!!!!