When did Geer van Velde die?

Geer van Velde died on 1977-03-05.