answersLogoWhite

0


Best Answer

Museo Nacional de Arte Moderno 'Carlos Mérida' was created in 1975.

User Avatar

Wiki User

βˆ™ 2014-05-03 10:52:13
This answer is:
User Avatar
Study guides

What is the name of Steve on minecraft's name

What is love

➑️
See all cards
3.54
β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…β˜†β˜…
274 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: When was Museo Nacional de Arte Moderno 'Carlos MΓ©rida' created?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

When was Seidy Lopez born?

Seidy Lopez was born in Mrida, in Yucatn, Mexico.


What is the birth name of Victoria Abril?

Victoria Abril's birth name is Victoria Mrida Rojas.


When did Wilberto Herrera die?

Wilberto Herrera died on October 27, 2011, in Mrida, Yucatn, Mexico.


When was Alberto Oliart born?

Alberto Oliart was born on July 29, 1929, in Mrida, Badajoz, Extremadura, Spain.


Seeing Mexico Through A Cruise?

From Metepec to Mrida, Mexico is filled with beautiful beaches and vibrant local cultures. And when you can't decide which city sounds like the best, there's only one thing to do: Visit them all! Mexico cruises are a great way to combine multiple vacations into a single trip. Pick up your tickets today and enjoy everything from the Pyramid of the Sun to Pico de Orizaba, Mexico's highest mountain.


What are the different names of lord Shiva?

The Shiva Puran lists the 1000 names of Shiva: Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu, Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya, Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva, Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka, Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma, Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana, Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha, Lokavarnottama, Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama, Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara, Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta, Mahaushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma, Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya, Sudhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharishi, Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara, Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha, Goshakha, Shiva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma, Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha, Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha, Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana, Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya, Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita, Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara, Sulabha, Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama, Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda, Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita, Dama, Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha, Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu, Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya, Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta, Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira, Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara, Sarvadarshana, Aja, Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha, Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta, Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta, Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala, Mahabuddhi, Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana, Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya, Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira, Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya, Stuta, Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari, Vimlochana, Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana, Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita, Vireshvara, Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli, Shipivishta, Shivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana, Subrahmanya, Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita, Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi, Virinchi, Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama, Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya, Vishvabharata, Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana, Dushkritiha, Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi, Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara, Mahakasha, Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana, Rishi, Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika, Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha, Arishtanemi, Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra, Trayitanu, Jnanaskandamahaniti, Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama, Papaha, Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra, Papahari, Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati, Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita, Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu, Dhanagama, Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga, Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika, Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha, Atri, Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa, Kalpavriksha, Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta, Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma, Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya, Sukhanila, Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira, Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi, Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna, Shreya, Nihshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda, Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara, Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta, Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya, Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna, Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu, Devasureshvara, Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara, Vibudhagravara, Shreshtha, Sarvadevottamottama, Shivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana, Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha, Suradhyaksha, Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita, Dharmasambhava, Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti, Lokottaras-putaloka, Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit, Dhurjati, Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna, Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana, Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara, Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati, Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala, Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa, Lokabandhu, Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha, Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara, Lokagrani, Anu, Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara, Tumbavina, Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva, Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa, Hamsagati, Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi, Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya, Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara, Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina, Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana, Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha, Suksha, Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda, Adhrita, Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka, Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana, Bhuti, Bhutakrita, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana, Pararthavritti, Vibikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta


People also asked