Who are the top 10 actors in Tamil?

1. Rajinkanth
2. Kamalhasan
3. Joseph Vijay
4. Surya
5. Ajith kumar
6. Vikram
7. Dhanush
8. Karthi
9. Simbu
10. Jeeva