Who took the Scott vs Sanford case to court?

Dred Scott