answersLogoWhite

0

What happened to wan hu?

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

14y ago

Best Answer

Well as you all now Wan hu was a Chineese scientist in the 1500's.Wan Hu tried to be the first person to ever reach space.Wan Hu did reach space but died because he did not have space clothing, and an air tank.

User Avatar

Wiki User

14y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What happened to wan hu?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What did the Chinese official name wan-hu do?

something


What has the author Zhao Hu written?

Zhao. Hu has written: 'Zhen zhu ji' 'Cong zao xia dao wan xia'


In the Chinese legend who was the 1st person to attempt space flight in the 1500s?

The first person to attempt space flight in the 1500s in Chinese legend was Wan Hu. According to the legend, Wan Hu attached 47 attached rockets to a chair and attempted to fly into space. However, the result of his attempt is unknown.


When did Wu Hu uprising happen?

Wu Hu uprising happened in 304.


What actors and actresses appeared in Wang ge Liu ge you Tai Wan - 1959?

The cast of Wang ge Liu ge you Tai Wan - 1959 includes: Tou Hu


What has the author Chen Yi Yin written?

Chen Yi Yin has written: 'Wan nu xi hu wang'


What actors and actresses appeared in Feng liu wan dao - 1981?

The cast of Feng liu wan dao - 1981 includes: Han Chang Hu Wei Chin Joanna Chou Wei Hu Yuen Kao Chien Li Hung Lieh Chen Chang Ming Pan Chung Mou Hsieh Chung Tien Shih No Tsai Yin Tze Pan Chung Yen


What has the author Yangzhi Lin written?

Yangzhi Lin has written: 'A! mei fa hu fa wan quan gao ding' -- subject(s): Hair, Care and hygiene


What actors and actresses appeared in Hu pan - 1981?

The cast of Hu pan - 1981 includes: Zhi Cheng as Father Jia Liu as Wan Xia Qin Lu as The Gossip Weiping Wang as Ke Ting Jinjin Xu as Li Lu Ying Zhang as Mother


What Chinese man attempted space flight?

According to Legend, Wan-hu, a civil servant of the Ming dynasty, try to attempt outer pace travel by using rockets on a chair.


When was Hu Hu Hu created?

Hu Hu Hu was created on 2009-05-19.


What actors and actresses appeared in Bao hu lu de mi mi - 2007?

The cast of Bao hu lu de mi mi - 2007 includes: Peisi Chen as Bao Hu Lu Drake Johnston as Raymond Gigi Leung as Miss Liu Aaron Michael Drozin as John Ching Wan Lau as Magic Gourd Qilong Zhu as Wang Bao