answersLogoWhite

0


Best Answer

Tropic of Cancer sa Hunyo 21 at Tropic of Capricorn sa Disyembre 21 ay direktang naaabot ng araw. Sa iba pang mga lugar, hindi siya diretso ngunit gumagalaw ito nang maliit na halaga araw-araw sa buong taon.

User Avatar

AnswerBot

βˆ™ 2mo ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Alin ang maaabot ng diretsong sikat ng araw sa buong taon?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about Linguistics

What is Russia's mountainous Pacific Edge?

Russia's mountainous Pacific edge refers to the mountain ranges that stretch along Russia's eastern coast facing the Pacific Ocean. This region includes the Kamchatka Peninsula, the Sikhote-Alin Mountains, and the Kuril Islands. These mountains are known for their volcanic activity, biodiversity, and rugged terrain.


What is the meaning or definition of Panghalip na Panaklaw?

Panghalip na Panaklaw - ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan.Nagsasaad ng KaisahanNagsasaad ng dami o kalahatanIsaIsapaIbabawat isaLahatTananPulosBalanaPawingMadla


What is diptongo?

A diphthong is a combination of two vowel sounds pronounced in one syllable. It occurs when a speaker glides from one vowel sound to another within the same syllable, creating a unique sound. Examples in English include words like "coin" or "loud."


What is the Tagalog of prime meridian?

Punong Meridyano (Prime Meridian)Ang Punong Meridyano (Ingles: Prime Meridian) ay ang pinakagitnang guhit na humahati sa silangan at kanluran ng globo. Ito ang meridyano (guhit ng longhitud) sa longhitud na binibigyang kahulugan bilang 0°, kaya't kilala rin bilang Sero Meridyano. Ito ang guhit sa mukha o ibabaw ng globo na nagmumula sa Hilagang Polo papunta sa Timog Polo, na dumaraan sa Greenwich, Inglatera. Ito ang batayan kung alin ang silangan at kanluran magmula sa sinasabing guhit.


Can you give me a short tagalog declamation piece?

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Andres Bonifacio Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Pagpupuring lubos ang palaging hangad Sa bayan ng taong may dangal na ingat, Umawit, tumula, kumata't at sumulat, Kalakhan din niya'y isinisiwalat. Walang mahalagang Hindi inihandog Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop, dugo, yaman, dunong, katiisa't pagod, Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki, Na hinahandugan ng busong pagkasi, Na sa lalong mahal nakapangyayari, At ginugulan ng buhay na iwi? Ay! Ito'y ang iNang bayang tinubuan: Siya'y ina't tangi sa kinamulatan Ng kawili-wiling liwanang ng araw Na nagbigay-init sa buong katawan. Kalakip din nito'y pag-ibig sa Bayan, Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal, Mula sa masaya'y gasong kasanggulan Hanggang sa katawa'y mapasa-libingan. Sa aba ng abang mawalay sa bayan! Gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay, Walang alaala't inaasa-asam Kundi ang makita'y lupang tinubuan. Pati ng magdusa'y sampung kamatayan Wari ay masarap kung dahil sa bayan At lalong mahirap. Oh, himalang bagay! Lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay. Kung ang bayang ito'y masasa-panganib At siya ay dapat na ipagtangkilik, Ang anak, asawa, magulang, kapatid; Isang tawag niya'y tatalidang pilit. Hayo na nga, hayo, kayong nagabuhay Sa pag-asang lubos ng kaginhawahan At walang tinamo kundi kapaitan, Hayo na't ibangon ang naabang bayan! Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak Ng kaho'y ng buhay na nilanta't sukat, Ng bala-balaki't makapal na hirap, muling manariaw't sa baya'y lumiyag. Ipahandug-handog ang busong pag-ibig At hanggang may dugo'y ubusing itigis; kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid, Ito'y kapalaran at tunay na langit!

Related questions

How tall is Alin Sumarwata?

Alin Sumarwata is 6'.


When did Oscar Alin die?

Oscar Alin died in 1900.


When was Oscar Alin born?

Oscar Alin was born in 1846.


When was Myanmar Alin created?

Myanmar Alin was created in 1914.


How tall is Alin Panc?

Alin Panc is 185 cm.


What is the population of Alin Potok?

Alin Potok's population is 244.


What is Alin Anuar's birthday?

Alin Anuar was born on August 10, 1979.


How tall is Tarek Antonio Alin?

Tarek Antonio Alin is 5' 6".


When was Alin Anuar born?

Alin Anuar was born on August 10, 1979.


When was Alin Minteuan born?

Alin Minteuan was born on 1976-11-12.


When was Alin Stoica born?

Alin Stoica was born on 1979-12-10.


When was Alin RaΘ›iu born?

Alin Rațiu was born on 1982-09-14.