What would you like to do?

Ano ang teorya ng continental drift?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dati ang mga bansa ay mag kaaktibi sa isang malaking bansa na pangalan pangea ang teoryan kintinental ay nung nagkaron ng mga lindol,tsunamani etc at nag wawatay ang bansa sa pangea kaya naman wawatak na ang bansa
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng continental drift?

Answer  The drifting apart of continents for a very long period of time...  ----  Ito ay isang teorya kung saan ipinapaliwanag ang pagbubuo-buo (formation), pag-

Anu-ano ang mga Teorya ng Panitikan?

Romantisismo Sa teoryang romantisimo, ang binibigyang-tuon ng akda ay ang pagtakas sa katotohanan. Karaniwan ang mga akda sa wika, kapaligiran at tauhan. Pinahahalagahan din s

Ano ang ibat ibang teorya ng diskurso?

MGA TEORYA NG DISKURSO:  1. Teoryang Speech Act  2. Teoryang Indirect Speech Act  3. Teoryang Pragmatiks  4. Teoryang Ethnography  5. Teorya

Ano ang teorya ng nebula?

a kind of theory that dean teng had made ang teorya na nabuo sa pamamagitan ng pagikot ng mga alikabok at nebula

Ano ang teorya ng bulkanismo?

Ang isa pang teorya sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas ay ang teoryang bulkanismo. Ayon dito, nagkaroon ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng karagatan.Dahil sa maraming pags

Ano ang ibig sabihin ng continental drift sa tagalog?

ang continental drift ay unang ipinanukala noong 1912 ng meteoropologong si alfred wegener.angteoryang ito ay nagsasabing ang lahat ng mga kontinente o malalaking lupalop ng l