What would you like to do?

Salik sa pagusbong ng nasyonalismong pilipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Salik sa pagusbong ng nasyonalismong pilipino?
  1. nag kantutan ang mga kastila at pilipno para maka bati sila :) 8------------D --> (<>)
  2. nag sinubo ng mga lalaki ang titi ng mga kastila para makabayad sila ng buwis
1 person found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You recently completed production on the independent film "Sweets" and are set to co-star in two additional independent films, "Celestina" and "The Brute." Do you have a soft spot for independent films, or what motivated your involvement in so many lately?

View Full Interview

Salik sa paglaki ng Tao?

  Answer   ang salik ay isang uri ng pakikinig   Answer   ang salik ay isang uri ng pakikinig

Salik sa pagusbong ng nasyonalismong Filipino?

1. pagbukas ng pilipinas sa kalakalang pandaigdig 2.sekularisasyon ng mga pari 3.ang kaisipang liberal 4.ang tatlong pari ng martir 5.ang labanan sa cavite 6.ang pagsulpot ng

Mga salik sa paglakas ng europa?

You just said - factors in the revival of Europe. Umm my answer to that is - sorry i don't know. / Paumanhin hindi ko alam

Ano ang kaibahan ng tagalog sa pilipino?

Pilipino is the people of the philippines. Tagalog is the national language of the philippines. Pilipino ay ang tao at ang Tagalog ay ang salita