Salik sa paglaki ng Tao?

  Answer   ang salik ay isang uri ng pakikinig   Answer   ang salik ay isang uri ng pakikinig

Ano ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino sa Filipino?

Ano ang pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino sa Filipino?

Pilipino ito ay ang pambasang wika ng Pilipinas ngunit binago dahil sa komplikadong pagtutukoy sa mamayan ng Pilipinas at sa wika nito. Binago ito sa pamahalaan Manuel Quezon