What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

IBAAN HYMN Mabuhay, Mabuhay Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
Kaming mga taga-Ibaan May ngalang taglay Diwang bayanihan, kapag sa ami'y may iniatang Sabay-sabay kami at ihahakbang Mabuhay, Mabuhay, Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
HIMNO NG BATANGAN Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
Batangas, mutya sa dulong silangan Bantayog ng sipag at kagandahan Sulo sa dambana nitong Inang Bayan Batangas, Batangas, ngayon at kailanman
Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
(Batangas kong mahal, ngayon at kailanman)
SOURCE: http://ibaanweb.ning.com/profiles/blogs/ibaan-hymn
4 people found this useful

What is a hymn?

A hymn is a song usually religous. Written specifically for praise.

Lyrics of Pasay city hymn?

I In Pasay City, Alma Mater dear You stand majestic with eternal life And in your halls of learning we appear To drink your knowledge great in peaceful strife Beneath t

What are the lyrics of the hymn of laguna?

Laguna, o Laguna Lalawigang marangal Tanging pinagpala Ng butihing Bathala. Supling mo ang pinili ng bayani ng lahi kapurihan at dangal ng liping kayumanggi. lag

Dasmarinas hymn lyrics?

dasmariñas hymn dasmariñas hymn dasmariñas bayan kong mahal uliran kang duyan ng akin buhay pag iisip diwa't karunungan sa paghubog mo'y na simulan pag

Hosanna hymn lyrics?

The angels bow down at the thought of You The darkness gives way to the light for You The price that you paid gives us life brand New Hosanna forever we worship You Ho

LYRICS of cabuyao hymn?

Cabuyao na aming sinisinta Sa amin ay dakila ka Dahil sa'yo'y laging may pag-asa Ang buhay ng bawat isa. Cabuyao na sa amin ay gabay Pag-asa'y lagi mong taglay Papuri ang sa'

What is the lyrics of the Notre Dame hymn?

If you are referring to the song Notre Dame Our Mother the lyrics are as follows. Notre Dame, our Mother Tender, strong and true Proudly in the heavens, Gleams thy gold and b

What is the lyrics of san mateo hymn?

mabuhay ka oh bayan ko tangi kang pinag palang totoo salibo ng mga bayan ditong lalawigang rizal bayan naming lumitaw sa payapang pamumuhay payak may marangal ang buhay ng mam

What is the lyrics of TUP hymn?

Kami sa 'yo'y nagpupugay TUP Ang 'yong tanglaw, liwanag sa aming landas Diwa mo'y ginto, pusong wagas Alay naming sa iyo'y lahat ng hirap Buong pag-ibig at paglilingkod na gan

What are the English lyrics to Hymne A L'Amour?

the blue sky above us might collapse and the earth might fall but it wouldn't matter to me, as long as you love me I wouldn't care about the whole world as long as th

What is the complete lyrics of cabuyao hymn?

Cabuyao na aming sinisinta Sa amin ay dakila ka Dahil sa'yo'y laging may pag-asa Ang buhay ng bawat isa. Cabuyao na sa amin ay gabay Pag-asa'y lagi mong taglay Papuri ang sa'
In Uncategorized

What is the hymn?

The Hymn is the one chosen to be sung by the priest.