What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

IBAAN HYMN Mabuhay, Mabuhay Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
Kaming mga taga-Ibaan May ngalang taglay Diwang bayanihan, kapag sa ami'y may iniatang Sabay-sabay kami at ihahakbang Mabuhay, Mabuhay, Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
HIMNO NG BATANGAN Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
Batangas, mutya sa dulong silangan Bantayog ng sipag at kagandahan Sulo sa dambana nitong Inang Bayan Batangas, Batangas, ngayon at kailanman
Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
(Batangas kong mahal, ngayon at kailanman)
SOURCE: http://ibaanweb.ning.com/profiles/blogs/ibaan-hymn
+ 7 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Was there anything you did to make your role your own that wasn't originally scripted for you?

View Full Interview

What is the complete lyrics of ncr hymn?

Bayang Mahal Nating Lahat Tampok ng NCR Pusod nitong ating bansa Dulot kaunlaran Taas noong iwagayway Ang Bandila ng NCR Karunungan at katarungan Sa bansa ay itanghal Mga (MORE)

Lyrics of calabarzon hymn?

CALABARZON HYMN Dito sa Timog Katagalugan Sumibol ang bagong pangalan Ang kaunlaran kay bilis at masagana Lahat kami ay nagkakaisa Sa mithiin ay sama-sama Mabuhay a (MORE)

What is the lyrics of Isabela Hymn?

Isabela a home endeared by man upright and free A land were peace and love abide where man of truth reside Endowed with rich and glorious past A heritage known and vast From P (MORE)
In Marines

U.S. Marine Corps Hymn

The "Marines' Hymn" is the official hymn of the United States Marine Corps. It is the oldest official song in the United States Armed Forces, having been officially adopted by (MORE)

Christmas Song Lyrics Sites for Kids

It is hard to picture Christmas with kids without the Christmas songs. Therefore, to make things more interesting and festive you can organize kids from your neighborhood and (MORE)

The Beautiful Words of "O Sole Mio"

"O Sole Mio," an iconic song written in 1898 in the Neapolitan style of music, is sung in many different languages around the world. But the most beautiful recordings have alw (MORE)
In Songs

Best Country Songs With Inspirational Lyrics

Country songs teach life lessons, and often the lyrics are encouraging. The performers of these songs are regular people, just like you, and they know what it's like to face l (MORE)
commented on this article

What is Lyrical Dance?

Lyrical dance is a relatively new form of dance that combines ballet with jazz. Many refer to this form of dance as contemporary. The moves can be both precise and difficult, (MORE)

Lyrics of Pasay city hymn?

I In Pasay City, Alma Mater dear You stand majestic with eternal life And in your halls of learning we appear To drink your knowledge great in peaceful strife Beneath the be (MORE)

Where can you get the lyrics of the cardona hymn?

  got this from cardonawalangkulay.org. Cardona Hymn may bayan sa lalawigan ng rizal CARDONA kung ito'y tagurian mga tao'y sadyang masayahin pagbati ang siyang h (MORE)

What is the lyrics of san mateo hymn?

mabuhay ka oh bayan ko tangi kang pinag palang totoo salibo ng mga bayan ditong lalawigang rizal bayan naming lumitaw sa payapang pamumuhay payak may marangal ang buhay ng mam (MORE)

What is the lyrics of the Notre Dame hymn?

If you are referring to the song Notre Dame Our Mother the lyrics are as follows. Notre Dame, our Mother Tender, strong and true Proudly in the heavens, Gleams thy gold and bl (MORE)

What is the lyrics of nasugbu hymn?

Himno ng Nasugbu Dito sa kanlurang Batangas Lipi ng mapagmahal sa bayan Lubos kaming natatangi Dito sa Nasugbu namamalagi Tunay naming patutunayan Nasugbu ang minam (MORE)