Apakah tugas pegawai penguasa JKR?

  • Bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan arahan keseluruhan kerja.
  • Semua pertanyaan berkenaan dengan mana-mana kerja di bawah kontrak ini hendaklah dibawa oleh kontraktor kepada pegawai penguasa.
  • Menjaga dan menyelia kerja dan untuk menguji dan memeriksa mana-mana bahan atau barang-barang yang akan digunakan berhubung dengan kerja